Pod blokovskom robom podrazumevamo blokove koji su uglavnom podeljeni u dve grupe (najčećče po vrsti papira koji se koristi). U prvoj grupi su obični blokovi koji se proizvode od običnog tanjeg ofset papira, različite strukture, gramaže, boje i kvaliteta. Drugu grupu čine blokovi proizvedeni od NCR kopirajućeg papira. Formati su najčešće A4, A5 i A6. Mogu biti i drugačijih, nestandardnih dimenzija.

Blokovi koji nisu kopirajući mogu se koristiti sa indigo papirom.Proizvode se kao jednobojni, višebojni i u punom koloru.Ukoričeni su najčešće lepljenjem (lajmovanjem), klamovanjem (heftanjem) i spiralnim koričenjem.Korice su često od natron papira i tanjeg kartona.

Blokovska roba je obično sa perforacijama (da bi se omogućilo lakše cepanje pojedinih listova) i sa numerisanim listovima.Numeracija može biti urađena na više mesta(polja).

Po nameni se blokovi mogu podeliti na: otpremnice, uplatnice, priznanice, putne i radne naloge, profakture i fakture ,karte, ulaznice,zatim paragon blokovi,knjižice, vaučeri, trebovanja, izveštaja, specifikacija i blokovi slične namene.