Dobar grafički dizajner treba da objedini četiri komponente dizajna, to su tehničko-funkcionalni, estetski, ekonomski i ergonomski.

Osnova budućeg proizvoda je ideja , i što je originalnija, i sam proizvod će biti atraktivniji i kvalitetniji od drugih proizvoda .Ideja mora da se posmatra kao suština komponenti dizajna. Ideju u svojoj svesti stvaraju dizajneri  zahvaljujući talentu, darovitosti, kreativnosti, imaginaciji, fantaziji, i iskustvu.

Sasvim je sigurno da je danas potreban grafički dizajner svakoj firmi. Bilo da je to firma koja se bavi proizvodnjom kozmetike, tehnike, trgovine, svima je neophodan sajt, logo, vizuelni identitet po kojima će biti prepoznatljivi. Bitno je znati da je to sve moguće samo ukoliko se ispuni jedan uslov: zadovoljan klijent. Ulaganje u vizuelni identitet vaše firme ili proizvoda je jednokratna, ali dugoročna investicija kojom se gradi uspešan imidž i razvija njen brend.

U tehničko funkcionalnj komponenti, najvažniji elementi (vrednost i cene na tržištu) su materijal, konstrukcija proizvoda i kvalitet izrade u tehnološkom procesu.

Dizajn proizvoda + Kvalitet = Uspeh