Auto grafika u najširem smislu  pod ovom vrstom grafičkih proizvoda i usluga se smatra oblaganje automobila, kombi vozila i ređe kamiona i motorcikala sa odštampanom ili jednobojnom pvc folijom posebnih karakteristika i debljine. Takva folija se, ako je odštampana, štampa na ploterima širokog formata i bojama koje su postojane na uv zračenje i na atmosferske, mehaničke i uticaje toplote i hladnoće. Takve vrste folija se zovu CAST VINYL folije, tanke su ali ih odlikuje velika mehanička izdržljivost, trajnost i kao najvažnija karakteristika, mogućnost lepljenja na zakrivljene površine sa i bez primene toplog vazduha. Taj zakrivljen oblik zadržavaju. Za to je zaslužan sam tehnološki proces proizvodnje koji se razlikuje od proizvodnje standardnih pvc folija.Manje su sklone skupljanu od klasičnih.

Mogu takođe biti sjajne ili mat, kao i specijalne hromirane, karbon, metalik i reflektujuće Auto grafika sa štampom se radi na delimičnim površinama vozila (vrata, teretni deo itd.) ili na celu površinu  vozila. Često se kombinuje sa PROZORSKOM GRAFIKOM koja je perforirana. Pod AUTO GRAFIKOM možemo podrazumevati i ukrasne nalepnice bez tekstova i reklamnih poruka koje su urađene na ravnim površinama koje mogu biti urađene od obične pvc folije, kao i najčešće urađene slovne i logo poruke i komercijalni podaci sa telefonima i internet adresama, nazivom preduzeca, radnje ili slično.Takva slova se najčešće isecaju (katuju) na posebnim uređajima za isecanje nalepnica, katerima. Efekat kod ove vrste reklamiranjaje jak.  Višegodišnji je i traje celog i svakog dana, dok vozilo ide ili stoji parkirano.