Vizit karte su jedan od najstarijih sredstava reklamiranja pojedinca ili preduzeća.Nastale su u 19 veku i nisu izgubile na značaju. Vizit karte su zastupljene najviše u poslovnom svetu, koriste se pri upoznavanju novih poslovnih klijenata Sve vecom konkurencijom među firmama i kompanijama, danas postoji potreba za ostavljanjem dobrog utiska kao sto je prvi susret sa vizualnim indentitetom vaše firme koju predstavlja vizit karta.  Najčešće sadrže logo i sadrže osnovne podatke o preduzeću, adresama, internet adresama,oznakama društvenih mreža i servisa koje se koriste za kontakt, brojevima telefona i faksa preduzeća i imenu i prezimenu pojedinca sa njegovim zanimanjem i funkcijom. Vizitkarte  se mogu štampati:

  • jednostrano
  • obostrano
  • kolor
  • sa sjajnom plastifikacijom
  • sa mat plastifikacijom
  • na posebnim papirima
  • na reljefnim papirima. 

Štampaju se na svim bojama papira i u svim paletama boja. Izrađuju se od debljeg papira veće gramaže, najčešće 200-350g, tehnikama digitalne štampe za manje i ofset stampe za veće serije. Za izradu ekskluzivnih vizit karti koriste se specijalni ukrasni papiri koji mogu biti reljefni i u raznim bojama.Takve lepše dizajnirane vizit karte mogu dodatno imati suvu žig (blindruk) i zlatotisak. Time dobijaju orginalnost i prestižni izgled, koji ostavlja pozitivan utisak kod klijenta.

Standardna dimenzija vizit karte je 90x50 mm (potrebne dimenzije fajla 96x56mm).

Mogu biti sa zaobljenim uglovima. Ređe se rade od plastičnog materijala, deblje plastične folije, metalizirane plastike i sličnih materijala.