POSTER je obično komad papira koji se lepi na pano, zid, stub ili može da se postavlja u odgovarajući ram kao slika. Formati postera idu uobičajeno od minimalne veličine A3(B3) prema većim formatima, A2(B2), A1 (B1) itd.

Sadrži kombinaciju grafičkih i tekstualnih elemenata. Obično sadrži neku fotografiju,portret, reprodukciju nekog umetničkog dela, ili slično. Tada obično nije javnog karaktera i služi za ukrašavanje nekog prostora.

Kada je poster javnog karaktera tada se naziva PLAKAT, i ima informativnu ulogu.

Plakat je vrsta postera koji najavljuje neki događaj(sportski, muzički, pozorišni, filmski), zatim neku ideju, promociju, neki proizvod, političku propagandu i slično. Tada je taj poster(plakat) postavljen na vidljivo javno mesto.Plakat se dizajnira da bude privlačan, informativan i sa jasnom porukom.

Posteri ili plakati se uglavnom štampaju na debljini 80 – 200g papir.