Memorandum je vrsta papira standardno A4 formata (210x297mm) na kojem pišu svi podaci o osnovi vaše firme. On je osnovni dokument za primarnu vizuelnu komunikaciju. Memorandum sadrži Vaš logotip preduzeća sa podacima Vaše fime kao što su adresa, telefon, faks, mail, web stranica. Može sadržati i, u zavisnosti od dokumenta, broj tekućeg računa, PIB, matični broj preduzeća...

Memorandumi se uglavnom štampaju na ofsetnom papiru 80g, ako želite kvalitetnije tj. ekskluzivnije možete pogledati kod nas u preduzeću Jeftina štampa, palete papira.

Memorandum može da se koristi u digitalnoj štampi i ofset štampi. U doradi može da se koristi blindruk i zlatotisak.