Koverte koristimo kada pismo ili dokument želimo poslati poštom ili dostaviti njihovom primaocu. Kovertu možemo nazvati i papirnom ambalažom. Koverta je potrebna svakom preduzeću (firmi) zbog slanja dokumenta kao što su računi, obaveštenja itd. Kod vizuelnog identiteta koverta je važan segment u izgradnji brenda.

Štampa na koverti odaje bitan utisak primaocu. Potreban je upečatljiv logo da bi Vaš primaoc prepoznao prilikom preuzimanje koverte, uz logo ide Vaša adresa i grad.

Koverte uglavnom stižu u štampariju u gotovom formatu. Jedina dorada je ako se ubacuje sadržaj koji se radi ručno ili kovertirkom (mašina za ubacivanje koverata). Koverte se štampaju sa prednje strane (iza klapne) u levom uglu jer adresa primaoca se piše na desnoj strani koverte. Margine koverte iznose oko 15mm jer nije moguće odštampati od ivice do ivice.

Formati koverata:

American 110 x 230 mm. Postoje bez prozora, sa levim prozorom i sa desnim prozorom.

A6 – 110 x 160 mm

A5 – 160 x 220 mm

A4 – 220 x 310 mm

B5 – 176 x 250 mm

C6 – 114 x 229 mm

C5 – 162 x 229 mm

Koverte mogu da se štampaju crno belo,kolor i jednobojne.