Ovi grafički proizvodi se izrađuju najčešće postupcima digitalne štampe za manje serije a za veće ofset tehnikom štampe. Rade se na debljem papir, veće gramaže, često 280g do 350g, i od različite vrste papira, sastava, boje i teksture.Dodatni elementi mogu biti i ukrasi urađeni folijom, tehnikom zlatotiska, pa nekad i sa zaštitnim hologramom.

Diploma je pisani akt koji se inače izdaje od nekog tela i institucije, najčešće obrazovne, školske, univerzitetske, za sticanje nekog zvanja ili licence. Diploma se naziva jos I testamur, sto znaci„mi potvrdjujemo”.

Zahvalnice i pohvalnice se dodeljuju najčešće uz neka odlikovanja i plakete,nagrade, profesionalne uspehe, godišnjice, priredbe, učešće u takmičenjima i manifestacijama.

Sertifikati se često dodeljuju za polaganje nekih prava, na patente,standardizaciju, zastupništva, licence itd. 

Diplome, zahvalnice i sertifikati mogu biti odštampane u potpunosti ili delimično, pa naručilac sam popunjava podatke po potrebi i u datom momentu.Formati su uobičajeni A3 i A4. Horizontalno ili vertikalno su izrađene. Mogu se kasnije dodatno ukrasiti i uramljivati.  

Lep gest je na Vama ukoliko ste u prilici da i vi nekome dodelite diplomu ili zahvalnicu i time pohvalite njihov rad i trud. Uspeh koji je postignut bilo tokom školovanja, takmičenja, različitih seminara, kao i doprinos za učinjena dela na kraju je potrebno oznaciti diplomom ili zahvalnicom.