Cenovnici se uglavnom štampaju za restorane, kafiće, pekare, picerije, kozmetičke i frizerske salone…Format cenovnika može da bude A5 (148x210mm) , A4 (210x297mm), A3 (297x420mm), 210 x 100mm…Cenovnik da bi se zaštitio od spoljnih uticaja (uglavnom vode) potrebno je da se plastificira. Postoje tvrda plastifikacija i topla i hladna plastifikacija.

Tvrda plastifikacija (laminator) služi za plastifikaciju cenovnika, id kartica, vizit kartica itd. Nakon plastifikacije ide na dalju dorado, recimo koricenje spiralom žičanom ili plastičnom, povezom mekim(broširenim) i tvrdim povezom.

Topla – hladna plastifikacija se uglavnom  radi na 300g kunsdruku ( jačina kao vizit karta, diploma) koja dalje može da se biguje (savija) i pravi kao knjižni blok. Knjižni blok može da se hefta ili u zavisnosti od broja strana može d aide na broširen, meki povez.

Cenovnik  zadržava pravo promene cena, pod uslovima predviđenim važećim zakonima. Cenovnici sadrže cene (prodajne i jedinične), bez popusta i izražene u dinarima sa uključenim PDV-om.  Cenovnici važe do objavljivanja novih cenovnika.