FOTOKOPIRANJE I ŠTAMPANJE (CRNO BELO)
Štampa formata A4 Štampa formata A3
Količina Jednostrano Obostrano Količina Jednostrano Obostrano
1-10 10,00 7 1-10 20,00 16,00
11-20 5,00 4 11-20 10,00 8,00
21-50 4,00 3,5 21-50 8,00 7,00
51-100 3,00 2,6 51-100 6,00 5,20
101-500 2,60 1,7 101-500 5,20 3,40
501-1000 2,20 1,5 501-1000 4,40 3,00
1000+ 1,50 1,25 1000+ 3,00 2,50
FOTOKOPIRANJE I ŠTAMPANJE (KOLOR)
Količina Jednostrano Obostrano Količina Jednostrano Obostrano
1-50 40 35 1-50 80 70
51-100 25 20 51-100 50 40
100+ 17 15 100+ 34 30
Doplata za kvalitetnije papire
Sedefasti/300gr. Ostali kvalitetniji papiri Muflon (Samolepljivi)
Tabak 55,00 Tabak 35,00 Tabak 30,00

 

KORIČENJE
Spiralno - Tvrdo
Tvrdo koričenje - Unibind Raskoričavanje
1-3 komada 750,00 Spiralno 35,00
3+ komada 650,00 Tvrdo 350,00
Spiralno koričenje Tvrdo koričenje knjigovezački
6, 8, 10 mm 40,00 1-3 1.000,00
12, 14, 16 mm 50,00 3+ 850,00
18, 20, mm 60,00    
25, 32 mm 70,00    
45, 51 mm 90,00    
Karton 10,00    
Folija 20,00    

 

ŠTAMPA IZ TABAKA SRA3
Opis štampe/tiraž 1-10 11-50 51-100 101-250 251-500 500+
Kolor jednostrano 90,00 75,00 55,00 45,00 34,00 25,00
Kolor obostrano 140,00 110,00 89,00 72,00 53,00 45,00
Kolor / Crno belo 120,00 100,00 72,00 59,00 42,00 34,00
Crno Belo Jednostrano 33,00 27,00 24,00 19,00 16,00 13,00
Crno Belo Obostrano 46,00 38,00 34,00 27,00 23,00 18,00

 

Eko solventna štampa - Ploter  - Veliki formati m2
PVC Folija (mat, sjaj, transparent) m2 1200,00 Blueback papir 1200,00
Ceradno platno 1400,00 Citz light papir 1300,00
MESH-rupičasto platno 2000,00 One Way vision 2500,00
Roll Up 100x200 7600,00 Autografika 3100,00
Roll Up 85x200 5930,00 Montaža na terenu 1500-6500
Promo pult sa štampom 19200,00 *cene su do 5m2
PLASTIFIKACIJA TABAKA
A4 A3
50,00 100,00

 

SKENIRANJE
Format A4 - 210 x 297mm (A3 x 2)
Količina Cena
1-50 20,00
50-100 15,00
100+ 10,00

 

OSTALE USLUGE
Čitanje L.K. i vozačke dozvole 20,00
Slanje skeniranog materijala na e-mail 15,00